Nike ACG 2022 Editorial

2021-11. Nike ACG Editorial

Shangri-La,Yunnan

Production House: Touching Studio

Director: James Cai

Stylist:Julian Mei

Photography:Zhuang Yan

Models: Luo,Rou,Sui,Xiong&He,Xiang